Birliğimiz internet sitesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi için çerez ve üçüncü taraf araçlar kullanılmaktadır. Bunlara ilişkin detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz OKUDUM
HAKKIMIZDA / KOMİTELER

Güvenlik Komitesi

Güvenlik komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Ödeme hizmetlerinde oluşabilecek sahtekarlık ve dolandırıcılıkları önleyici çalışmalar yapmak.
 2. Güvenlik önlemlerini saptamak, bu amaçla yapılacak hukuki düzenleme, standart, spesifikasyon, kural, prosedür ve yönetmelik çalışmalarına katkı sağlamak.
 3. Sahtecilik tür ve gelişimini takip etmek.
 4. Kolluk Kuvvetleri, karar verici ve düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri sürdürmek.
 5. Ödeme hizmetleri güvenliği konusunda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeleri takip edip, üyelere bilgi aktarımını sağlamak.
 6. Belirlenen güvenlik stratejileri doğrultusunda Birlik çalışanlarını gerekli konuların incelenmesi, analiz ve tavsiye oluşturması için yönlendirmek.
 7. Diğer birimler ve komitelerden gelen sahtekârlığı önleyici çalışmalar ve güvenlik standardı önerilerini oluşturmak.

 Hukuk ve Mevzuat Komitesi
 

Hukuk ve mevzuat komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren alanlara ilişkin düzenlemeleri takip etmek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
 2. Mevzuat ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi sürecine etkin olarak destek sağlamak.
 3. Yapılan düzenlemelerin etkili bir biçimde hayata geçirilmesi için gereken çalışma ve tespitleri yapmak.
 4. Ödemeler ve elektronik para alanının daha etkin işlemesine katkı sağlayacak düzenleme önerilerine ilişkin araştırmalar yürütmek.
 5. İlgili kurum ve kuruluşlara bu çerçevede öneriler sunmak ve bu konularda Birlik görüşü oluşturmak.

 Etik Komitesi

Etik komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Sektörel etik kültürünü oluşturmak, yerleştirmek ve geliştirmek.
 2. Üyelerin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
 3. Etik ilkeleri ve uygulamalarını değerlendirmek.
 4. Dernek üyesi olmayan, mevcut düzenlemeler veya etik ilkeleri ihlal eden şirketler hakkında düzenlemeler çerçevesinde gerekli yaptırımların uygulanmasını temin etmek.

 Kamuoyu İle İlişkiler Komitesi
 

Kamuoyu ile ilişkiler komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Birlik tanıtım politikasını belirlemek.
 2. Kurumsal halkla ilişkiler faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirmesini yapmak.
 3. Basın ile ilişkilerin takibini yürütmek.
 4. Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak.
 5. Etkinlik çalışmalarını organize etmek.
 6. İletişim materyallerinin oluşturmak.
 7. Kamuoyu ile ilişkiler alanında ajans çalışmalarını Birlik amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda koordine etmek.

 Uyum Komitesi

Uyum Komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Ödeme hizmeti sunulmasına ilişkin, ilgili kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyumun sağlanmasına yönelik Üyelerce ihtiyaç duyulan konuların değerlendirilmesi, açıklığa kavuşturulması veya değiştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması,
 2. Sektörel pratiklerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere her türlü çalışmanın yürütülmesi

 Yasa Dışı Faaliyetlerle Mücadele Komitesi

Yasadışı Faaliyetlerle Mücadele Komitesi; ödeme hizmetlerinin ve elektronik para ihracı faaliyetlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesine dair en etkin mücadelenin temini maksadı ile gerek duyulan her türlü faaliyeti yürütür.

 Açık Bankacılık Komitesi

Açık Bankacılık komitesi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Açık Bankacılık uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
 2. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek Üyeleri bilgilendirmek,
 3. Açık Bankacılık ekosisteminin diğer paydaşları ile iş birliği alanları oluşturmak ve geliştirmek,
 4. Açık Bankacılık API Sağlayıcıları ve API Kullanıcıları tarafından sunulacak ve erişilecek hizmetleri güvenlik, operasyon ve müşteri deneyimi açılarından değerlendirerek iyileştirilmesi veya oluşturulması gereken uygulamaları, standartları ve düzenleme değişikliği önerilerini geliştirmek,
 5. Açık Bankacılık ürün ve hizmetlerinin basit ve güvenli bir ortamda, düzenlemeler ve kullanıcı deneyimi beklentileri ışığında, kullanımı zorlaştıran unsurları eleyerek, kusursuz müşteri deneyimi oluşturulması yönünde prensipler geliştirmek, önermek,
 6. Açık Bankacılık hizmetlerinin performans, kalite, kullanılabilirlik, test ve sorun çözme yöntemlerinin izlenmesi, iyileştirme ve geliştirme alanlarını belirlemek,
 7. Düşük maliyetli, hızlı ve etkin operasyonel süreçler oluşturulmasını sağlayıcı öneriler geliştirilmek,
 8. Açık Bankacılık ile ilgili her türlü faaliyetin Birlik içerisinde koordinasyonu yürütmektir.