Birliğimiz internet sitesinde daha iyi bir kullanıcı deneyimi için çerez ve üçüncü taraf araçlar kullanılmaktadır. Bunlara ilişkin detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz OKUDUM
HAKKIMIZDA / KURULUŞ VE STATÜSÜ

TÜRKİYE ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BİRLİĞİ (TÖDEB)

Birlik, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme kuruluşlarının ve elektronik para kuruluşlarının üye olmak zorunda olduğu, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Birlik, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır:

 1. Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
 2. Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.
 3. Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek.
 4. İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak.
 5. Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
 6. Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek.
 7. Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istinaden dava açmak.
 8. Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek.
 9. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak.
 10. Ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak.
 11. Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak.
 12. Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.
 13. Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek ve üyelerle paylaşmak
 14. Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.
 15. Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak.
 16. Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.
 17. Banka tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 18. 6493 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek.

Statü
Statü Değişikliği